Ιερόν Απάνθισμα περέχον τέσσαρας και εκατόν ιστορίας της παλαιάς και νέας Διαθήκης. Μεταφρασθέν εκ της Γερμανικής εις την κοινωτέραν των νυν Ελλήνων διαλέκτων προς ράδιον προεισαγωγήν των παίδων εις τα θεία, υπό Πολυχρονίου Δημητρίου του Θρακός, του περί τα της ιατρικής μαθήματα σπουδάζοντος΄ εκδοθέν διά δαπάνης του τιμιωτάτου εν Πραγματευταίς κυρίου Ρίζου Δορμούση του εκ Τυρνάβου

Titel Ιερόν Απάνθισμα περέχον τέσσαρας και εκατόν ιστορίας της παλαιάς και νέας Διαθήκης. Μεταφρασθέν εκ της Γερμανικής εις την κοινωτέραν των νυν Ελλήνων διαλέκτων προς ράδιον προεισαγωγήν των παίδων εις τα θεία, υπό Πολυχρονίου Δημητρίου του Θρακός, του περί τα της ιατρικής μαθήματα σπουδάζοντος΄ εκδοθέν διά δαπάνης του τιμιωτάτου εν Πραγματευταίς κυρίου Ρίζου Δορμούση του εκ Τυρνάβου
Autor*in Hübner, Johann
Übersetzer*in Πολυχρόνης Δημητρίου
Ort Leipzig
Verlag Sommer
Datum 1775
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung