Ιστορία του Μακεδονικού Ελληνισμού

Titel Ιστορία του Μακεδονικού Ελληνισμού
Autor*in Droysen, Johann Gustav
Übersetzer*in Πανταζίδης, Ιωάννης
Übersetzer*in Δέλλιος, Ιωάννης
Band 3 Bde.: Bd. 1: Ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (Παντζαίδης: 1898); Bd. 2: Ιστορία των διαδόχων (Πανταζίδης: 1897); Bd.3: Ιστορία των επιγόνων (Δέλλιος: 1903)
Ort Αθήνα
Verlag Τύποις Π. Δ. Σακελλαρίου
Datum 1897-1903
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung