Γερμανική ποίηση μετά το 1945

Wissensbasis

L. Fotinos Hannelore Ochs
Titel Γερμανική ποίηση μετά το 1945
Autor*in Διάφοροι
Herausgeber*in Ochs, Hannelore
Übersetzer*in Φωτεινός, Λ.
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1976
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung