Γκαίτε Φαύστος. Μεταφρασθείς εκ της Γερμανικής υπό Γεωργίου Κ. Στρατήγη

Titel Γκαίτε Φαύστος. Μεταφρασθείς εκ της Γερμανικής υπό Γεωργίου Κ. Στρατήγη
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Στρατήγης, Γεώργιος Κ.
Ort Αθήνα
Verlag Εκ του Τυπογραφείου των Καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου
Datum 1887
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung