Άρτος και οίνος

Titel Άρτος και οίνος
Autor*in Hölderlin, Friedrich
Übersetzer*in Παπατσώνης, Τάκης Κ.
Publikation Νέα Εστία
Band 31
Datum 1942
Seiten 83-87
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung