Αρμίνιος και Δωροθέα Υπό Γκαίτε Μετάφρασις εκ του Γερμανικού υπό Νικ. Ι. Κορωναίου Ἐν Χαλκίδι 1889

Titel Αρμίνιος και Δωροθέα Υπό Γκαίτε Μετάφρασις εκ του Γερμανικού υπό Νικ. Ι. Κορωναίου Ἐν Χαλκίδι 1889
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Κορωναίος, Νικόλαος Ι.
Ort Χαλκίδα
Verlag Εκ του Τυπογραφείου «Ευρίπου»
Datum 1889
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung