Ύμνοι στη νύχτα

Titel Ύμνοι στη νύχτα
Autor*in Novalis, [= Friedrich von Hardenberg]
Übersetzer*in Πολίτης, Νικόλαος Γ.
Publikation Κριτική και Ποίηση
Band Α
Datum 1915
Seiten 209-222
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung