Γράμματα σ' ένα νέο ποιητή

Titel Γράμματα σ' ένα νέο ποιητή
Autor*in Rilke, Rainer Maria
Übersetzer*in Πλωρίτης, Μάριος
Ort Αθήνα
Verlag Ίκαρος
Datum 1944
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Briefe an einen jungen Dichter; με εισαγωγή του μεταφραστή
Quelle Veloudis 1983, S. 428
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung