Δοκίμια επί της θεωρίας των κοινωνικών επιστημών

Titel Δοκίμια επί της θεωρίας των κοινωνικών επιστημών
Autor*in Weber, Max
Übersetzer*in Γρηγορογιάννης, Α.
Ort Αθήνα
Verlag Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών
Datum 1972
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung