Για σκέψου το, ω ψυχή

Titel Για σκέψου το, ω ψυχή
Autor*in Mörike, Eduard
Übersetzer*in Κουκούλας, Λέων
Publikation Μούσα
Band 1
Ausgabe 4
Datum 1920
Seiten 59
Weiteres Gedicht
Quelle Veloudis 1983, S. 425
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung