Τέρας ειδόν ποτε υπέρ πόντον [...]

Titel Τέρας ειδόν ποτε υπέρ πόντον [...]
Autor*in Schiller, Friedrich
Übersetzer*in Λ[ούσης], Β. Α.
Publikation Ο Κόσμος (Κωνσταντινοπόλεως)
Band 1
Datum 1883
Seiten 311
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Von Perlen baut sich eine Brücke (Rätsel aus "Turandot") γρίφος από την Τουραντότ
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung