Πέραν του καλού και του κακού Προοίμιο για μια φιλοσοφία του μέλλοντος

Titel Πέραν του καλού και του κακού Προοίμιο για μια φιλοσοφία του μέλλοντος
Autor*in Nietzsche, Friedrich Wilhelm
Übersetzer*in Ζωγράφου - Μεραναίου, Μίνα
Übersetzer*in Μεραναίος, Κωστής Λ
Ort Αθήνα
Verlag Μαρής
Datum 1953
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung