Λεξικόν Ομηρικόν Μεταφρασθέν εκ της Γερμανικής υπό Δημητρίου Ι. Ολυμπίου Δ.Φ. και Καθηγητού ~~~ Έκδοσις Δευτέρα

Titel Λεξικόν Ομηρικόν Μεταφρασθέν εκ της Γερμανικής υπό Δημητρίου Ι. Ολυμπίου Δ.Φ. και Καθηγητού ~~~ Έκδοσις Δευτέρα
Autor*in Autenrieth, Georg
Übersetzer*in Ολύμπιος, Δημήτριος
Ort Αθήνα (1859), Σμύρνη (1880)
Verlag Τύποις και αναλώμασι Π. Δ. Σακελλαρίου
Datum 1890
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung