Συμβολή στην κριτική της φιλοσοφίας του δικαίου του Hegel

Titel Συμβολή στην κριτική της φιλοσοφίας του δικαίου του Hegel
Autor*in Marx, Karl
Autor*in Engels, Friedrich
Übersetzer*in Βιστάκης, Γιάννης Ν
Ort Αθήνα
Verlag Αναγνωστίδης
Datum 1976
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung