Στοχασμοί

Wissensbasis

Kostas Kartheos Novalis
Titel Στοχασμοί
Autor*in Novalis, [= Friedrich von Hardenberg]
Übersetzer*in Καρθαίος, Κ.
Publikation Ελληνικά Γράμματα
Band 2
Datum 1927/28
Seiten 178-179
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung