Ο Νίτσε κατά του Βάγνερ

Titel Ο Νίτσε κατά του Βάγνερ
Autor*in Nietzsche, Friedrich
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Διόνυσος
Band Α
Datum 1901
Seiten 101-107
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung