Οικοδομική και αρχιτεκτονική σύνθεση. Βασικές αρχές, κανονισμοί, πρότυπα και προδιαγραφές σε σχέση με σχεδιασμό, κατασκευή, διαμόρφωση, διαστασιολόγηση κτιρίων - χώρων - εσωτερικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού με τον άνθρωπο ως μέτρο και σκοπό

Wissensbasis

Dimitris Malaspinas
Titel Οικοδομική και αρχιτεκτονική σύνθεση. Βασικές αρχές, κανονισμοί, πρότυπα και προδιαγραφές σε σχέση με σχεδιασμό, κατασκευή, διαμόρφωση, διαστασιολόγηση κτιρίων - χώρων - εσωτερικών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού με τον άνθρωπο ως μέτρο και σκοπό
Autor*in Neufert, Ernst
Übersetzer*in Μαλασπίνας, Δημήτρης
Ort Αθήνα
Verlag Γκιούρδας
Datum 1996
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung