Βρετανικές και γερμανικές μπαλλάντες

Titel Βρετανικές και γερμανικές μπαλλάντες
Autor*in Herder, Johann Gottfried
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Autor*in Schiller, Friedrich
Autor*in Brentano, Clemens
Autor*in Uhland, Ludwig
Autor*in Müller, Wilhelm
Autor*in Eichendorff, Joseph von
Autor*in Heine, Heinrich
Autor*in Lenau, Nikolaus
Autor*in Brecht, Bertolt
Übersetzer*in Καραγιώργος, Πάνος
Ort Αθήνα
Verlag Διώνη
Datum 2014
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung