Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων από των αρχαιοτάτων χρόνων έως των ημετέρων μας, εκ παλαιών απανθισθείσαι, και τα νεώτερα εξ αρίστων Γερμανών ιστοριογράφων ελευθέρως μεταφρασθείσαι υπό Κ. Μ. Κούμα

Wissensbasis

Konstantinos M. Koumas
Titel Ιστορίαι των ανθρωπίνων πράξεων από των αρχαιοτάτων χρόνων έως των ημετέρων μας, εκ παλαιών απανθισθείσαι, και τα νεώτερα εξ αρίστων Γερμανών ιστοριογράφων ελευθέρως μεταφρασθείσαι υπό Κ. Μ. Κούμα
Autor*in Διάφοροι
Übersetzer*in Κούμας, Κωνσταντίνος
Ort Wien
Verlag Haykul
Datum 1830-1832
Weiteres Συλλογή μεταξύ άλλων από: Kompilation, u.a. aus: Karl Friedrich Becker: Weltgeschichte für Kinder und Kinderlehrer, 12 Bde. (1801-1810, 1824-1827); Johann Gottfried Eichhorn: Weltgeschichte (1799-1780; 2. Aufl. 1818-1820); Joseph von Hammer-Purgstall: Geschichte des Osmanischen Reiches (1827-1835);
Quelle Polioudakis 2008, S. 98-99
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung