Κινέζικα

Titel Κινέζικα
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Καμπύσης, Γιάννης
Publikation Το περιοδικόν μας
Band Β
Datum 1901
Seiten 51-52
Weiteres Από: Auswärtige Litteratur und Poesie
Quelle Veloudis 1983, S. 284
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung