Οι τύραννοι του πνεύματος

Titel Οι τύραννοι του πνεύματος
Autor*in Nietzsche, Friedrich
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Το περιοδικόν μας
Band A
Datum 1900
Seiten 90-92
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung