Ο προορισμός του ανθρώπου

Titel Ο προορισμός του ανθρώπου
Autor*in Fichte, Johann Gottlieb
Herausgeber*in Μετρινός, Κ
Übersetzer*in Λιονής, Γρηγόρης Σ
Mitarbeiter*in Hyppolite, Jean
Ort Αθήνα
Verlag Αναγνωστίδη
Datum 1972
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung