Φιλοσοφία του πνεύματος Φαινομενολογία και ψυχολογία του πνεύματος

Titel Φιλοσοφία του πνεύματος Φαινομενολογία και ψυχολογία του πνεύματος
Autor*in Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Übersetzer*in Βασιλειάδης, Χ
Ort Αθήνα
Verlag Αναγνωστίδης
Datum 1972
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung