Αποικίαι εις την μεσημβρινήν Ρωσσίαν. Μετεφρασθέν εκ Γερμανικής εφημερίδος παρά Ε.

Titel Αποικίαι εις την μεσημβρινήν Ρωσσίαν. Μετεφρασθέν εκ Γερμανικής εφημερίδος παρά Ε.
Autor*in H., D.
Übersetzer*in Eλεώνος, Κυριάκος Ι. ]
Publikation Ερμής ο Λόγιος
Ausgabe 13
Datum 1820
Seiten 377-383
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung