Αντίνοος, τραγωδία εις πράξεις πέντε. Παραφρασθείσα ~~~ εκ του Γερμανικού του Paul Heyse, Και Εκ των ενόντων Λυρικαί ποιήσεις ~~~ υπό Αγγέλου Σ. Βλάχου

Titel Αντίνοος, τραγωδία εις πράξεις πέντε. Παραφρασθείσα ~~~ εκ του Γερμανικού του Paul Heyse, Και Εκ των ενόντων Λυρικαί ποιήσεις ~~~ υπό Αγγέλου Σ. Βλάχου
Autor*in Heyse, Paul
Übersetzer*in Βλάχος, Άγγελος
Ort Αθήνα
Verlag Τύποις Α. Κτενά και Π. Σούτσα
Datum 1866
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung