Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη

Titel Εισαγωγή στην Πολιτική Επιστήμη
Autor*in Lenk, Kurt
Autor*in Abendroth, Wolfgang
Übersetzer*in Τζώρτζης, Γιάννης
Ort Αθήνα
Verlag Παρατηρητής
Datum 1983
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung