Το ρομάντσο της πεντάρας

Titel Το ρομάντσο της πεντάρας
Autor*in Brecht, Bertolt
Übersetzer*in Κορνήλιος, Μανώλης
Ort Αθήνα
Verlag Οδυσσέας
Datum 1976
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung