Δύναμις και ύλη. Κοινωφελείς μελέται επί της φυσικής και φιλοσοφικής ιστορίας

Titel Δύναμις και ύλη. Κοινωφελείς μελέται επί της φυσικής και φιλοσοφικής ιστορίας
Autor*in Büchner, Ludwig
Übersetzer*in Φαρμακόπουλος, Ανδρέας Π.
Ort Αθήνα
Verlag Φέξης (1910)
Datum 1882
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung