Φιλοσοφία της ιστορίας

Titel Φιλοσοφία της ιστορίας
Autor*in Hegel, Georg Wilhelm Friedrich
Herausgeber*in Μετρινός, Κ
Übersetzer*in Βαγενάς, Αχιλλέας Α
Ort Αθήνα
Verlag Αναγνωστίδης
Datum 1970
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung