Μεταφυσική Πραγματεία

Titel Μεταφυσική Πραγματεία
Autor*in Leibniz, Gottfried Wilhelm
Übersetzer*in Καϊμάκης, Παύλος
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Εκδόσεις Εγνατία
Datum 1975
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung