Θρήνοι του Μένωνος δια την Διοτίμα

Titel Θρήνοι του Μένωνος δια την Διοτίμα
Autor*in Hölderlin, Friedrich
Übersetzer*in Παπατσώνης, Τ.Κ.
Buchtitel Ο τετραπέρατος κόσμος
Ort Αθήνα
Verlag Ίκαρος
Datum 1966
Seiten 437-443
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: "Menons Klagen um Diotima" (1800)
Quelle Schulze-Röbbecke 1993, S. 260
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung