Εδουάρδου Τσελλέρου Σύνοψις της Ιστορίας της Ελληνικής Φιλοσοφίας Εξελληνισθείσα υπό Μαργαρίτου Ευαγγελίδου Εκδίδοται φιλοτίμω δαπάνῃ της Α.Μ. του Πατριάρχου Ιεροσολύμων ~~~ Νικοδήμου

Wissensbasis

Margaritis Evangelidis
Titel Εδουάρδου Τσελλέρου Σύνοψις της Ιστορίας της Ελληνικής Φιλοσοφίας Εξελληνισθείσα υπό Μαργαρίτου Ευαγγελίδου Εκδίδοται φιλοτίμω δαπάνῃ της Α.Μ. του Πατριάρχου Ιεροσολύμων ~~~ Νικοδήμου
Autor*in Zeller, Eduard
Übersetzer*in Ευαγγελίδης, Μαργαρίτης
Ort Αθήνα
Verlag Τύποις Θρ. Παπαλεξανδρῆ καὶ Ἀλ. Παπαγεωργίου
Datum 1886
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung