Εγχειρίδιον της πρακτικής Παθολογίας εκ του Γερμανικού μεταφρασθέν παρά Γεωργίου Σακελλαρίου Ιατρού, Μέρος πρώτον

Titel Εγχειρίδιον της πρακτικής Παθολογίας εκ του Γερμανικού μεταφρασθέν παρά Γεωργίου Σακελλαρίου Ιατρού, Μέρος πρώτον
Autor*in [Hufeland?], Christoph Wilhelm
Übersetzer*in Σακελλάριος, Γεώργιος Κ.
Datum um 1800
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung