Κριτική του καθαρού λόγου

Titel Κριτική του καθαρού λόγου
Autor*in Kant, Immanuel
Herausgeber*in Μετρινός, Κ
Übersetzer*in Λιονής, Γρηγόρης Σ
Ort Αθήνα
Verlag Αναγνωστίδης
Datum 1971
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung