Γερμανικά κακουργήματα: Απάντησις εις τον λίβελλον του Joseph Béier, Les crimes allemands d'après les témoignages allemands, βασιζομένη επί γαλλικών εγγράφων, μετάφρασις εκ του Γερμανικού.

Wissensbasis

Maximilian Kuttner
Titel Γερμανικά κακουργήματα: Απάντησις εις τον λίβελλον του Joseph Béier, Les crimes allemands d'après les témoignages allemands, βασιζομένη επί γαλλικών εγγράφων, μετάφρασις εκ του Γερμανικού.
Autor*in Kuttner, Maximillian
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Ort Εν Αθήναις
Verlag χ.ε.
Datum 1916
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Deutsche Verbrechen? Wider Joseph Bédier, Les crimes allemands d'après des témoignages allemands ; zugleich eine Antwort aus französischen Dokumenten. Δρ Μαξιμιλιανός Κούτνερ. Έκδοσις επηυξημένη δια νέων επισήμων εγγράφων.
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung