Άλκηστις, μελόδραμα

Titel Άλκηστις, μελόδραμα
Autor*in Wieland, Christoph Martin
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Buchtitel Συλλογή Διαφόρων Θεατρικών Ποιημάτων
Band 2
Ort Wien
Verlag Δ. Δαβιδοβίκης
Datum 1821
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung