Η Βίβλος ως ιστορία λαών και πολιτισμών. Η Αγία Γραφή από την μυστηριακή μορφή στην αρχαιολογική επιβεβαίωση

Titel Η Βίβλος ως ιστορία λαών και πολιτισμών. Η Αγία Γραφή από την μυστηριακή μορφή στην αρχαιολογική επιβεβαίωση
Autor*in Keller, Werner
Übersetzer*in Παπαδημητρίου, Άννα
Übersetzer*in Ανδρόνικος, Μανόλης
Ort Αθήνα
Verlag χ.ό.
Datum 1968
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung