Η Έννοια Της Αγωγής Του Πολίτη

Wissensbasis

Evangelos S. Kakouros
Titel Η Έννοια Της Αγωγής Του Πολίτη
Autor*in Kerschensteiner, Georg Michael Anton
Übersetzer*in Κακούρος, Ευάγγελος Σ
Ort Αθήνα
Verlag Εκδοτική εταιρεία "Αθηνά"
Datum 1926
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung