Σχολή δικτατόρων

Titel Σχολή δικτατόρων
Autor*in Kästner, Erich
Übersetzer*in Γιαννούδης, Τάκης
Ort Θεσσαλονίκη
Verlag Εγνατία
Datum 1965
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung