Η Μάρθα και το ρολόι της

Titel Η Μάρθα και το ρολόι της
Autor*in Storm, Theodor
Übersetzer*in Κουκούλας, Λέων
Publikation Μούσα
Band 1
Ausgabe 8
Datum 1921
Seiten 126-128
Weiteres Διήγημα με εισαγωγή στη ζωή και στο έργο του Th. Storms
Quelle Veloudis 1983, S. 425
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung