Απ' το Β' Faust (60-63) - Φιλικό Συναπάντημα (63) - Λίγα και καλά (64) - Η κόρη μιλά (64-65) - Μεγάλωμα (65-66) - Ταξιδιάτικο (66) - Χωρισμός (67) - Η που αγαπά γράφει (67-68) - Και πάλε η που αγαπά (68-69) - Δε μπορεί να πάψει (69) - Χριστουγεννιάτικο δώρο (70) - Προειδοποίηση (70-71) - Οι που αθιβάλλουνε (71-72) - Κόρη (72) - Ποιητής (72-73) - ***τικο τραγούδι (=Mailied) (73-74) - Νυχτερινό τραγούδι περιπατητή (74-75) - Άλλο παρόμοιο (75) - Στο φεγγάρι (75-76). - Τραγούδι της Μινιόν (77) - Ζυγώνει ο αγαπημένος (77-78) - Ηύρα (78-79) - Λαχτάρα (79-80)

Titel Απ' το Β' Faust (60-63) - Φιλικό Συναπάντημα (63) - Λίγα και καλά (64) - Η κόρη μιλά (64-65) - Μεγάλωμα (65-66) - Ταξιδιάτικο (66) - Χωρισμός (67) - Η που αγαπά γράφει (67-68) - Και πάλε η που αγαπά (68-69) - Δε μπορεί να πάψει (69) - Χριστουγεννιάτικο δώρο (70) - Προειδοποίηση (70-71) - Οι που αθιβάλλουνε (71-72) - Κόρη (72) - Ποιητής (72-73) - ***τικο τραγούδι (=Mailied) (73-74) - Νυχτερινό τραγούδι περιπατητή (74-75) - Άλλο παρόμοιο (75) - Στο φεγγάρι (75-76). - Τραγούδι της Μινιόν (77) - Ζυγώνει ο αγαπημένος (77-78) - Ηύρα (78-79) - Λαχτάρα (79-80)
Autor*in Goethe, Johann Wolfgang
Übersetzer*in Φιλήντας, Γεώργιος
Buchtitel Ξένες αρμονίες στη δική μου λύρα. Μεταφράσματα
Ort Κωνσταντινούπολη
Verlag χ.ό.
Datum 1913
Seiten 60-80
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung