Μια ζωή δική μας. Περιηγήσεις στην άγνωστη κοινωνία που ζούμε

Wissensbasis

Lena Sakali
Titel Μια ζωή δική μας. Περιηγήσεις στην άγνωστη κοινωνία που ζούμε
Autor*in Beck, Ulrich
Autor*in Ziegler Erdmann, Ulf
Übersetzer*in Σακαλή, Λένα
Mitarbeiter*in Rautert, Timm
Ort Αθήνα
Verlag Νήσος
Datum 2000
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung