Η Σπαρτιάτισσα - Το Σπαρτιατόπουλο - Η χήρα Σπαρτιάτισσα

Titel Η Σπαρτιάτισσα - Το Σπαρτιατόπουλο - Η χήρα Σπαρτιάτισσα
Autor*in Müller, Wilhelm
Übersetzer*in Θέρος, Άγις
Buchtitel Ξένα τραγούδια
Ort Αλεξάνδρεια
Verlag χ.ό.
Datum 1916
Seiten 23-24
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung