Ερρίκος Σλίεμαν (Αυτοβιογραφία)

Titel Ερρίκος Σλίεμαν (Αυτοβιογραφία)
Autor*in Schliemann, Heinrich
Übersetzer*in Μηλιαράκης, Σπυρίδων
Publikation Εστία
Band 11
Ausgabe 267, 268
Datum 1881
Seiten 81-85, 97-105
Weiteres Από: Autobiographie (εμαφανίστηκε από το Brockhaus το 1881)
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung