Η καταγωγή του Χριστιανισμού

Titel Η καταγωγή του Χριστιανισμού
Autor*in Kautsky, Karl
Übersetzer*in Βιστάκης, Γιάννης Ν.
Ort Αθήνα
Verlag Αναγνωστίδη
Datum 1930-1934
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung