Η ουσία του χριστιανισμού

Titel Η ουσία του χριστιανισμού
Autor*in Feuerbach, Ludwig Andreas
Übersetzer*in Βιστάκης, Γιάννης Ν
Ort Αθήνα
Verlag Αναγνωστίδης
Datum 1975
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung