Μετάφραση: Einige Volkssagen

Titel Μετάφραση: Einige Volkssagen
Autor*in Άγνωστη/ος
Übersetzer*in Άγνωστη/ος
Publikation Αττικόν Ημερολόγιον
Band (1871;)
Datum um 1870
Weiteres Παραπομπή από: Bougatsos, S. 28 (Nr. 208), S. 32 (Nr. 248), S. 37 (Nr. 313)
Quelle Veloudis 1983, S. 217
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung