Εισαγωγή στην ψυχολογία του παιδιού και του εφήβου

Wissensbasis

Stella G. Nikoloudi
Titel Εισαγωγή στην ψυχολογία του παιδιού και του εφήβου
Autor*in Remplein, Heinz
Übersetzer*in Νικολούδη, Στέλλα
Mitarbeiter*in Αλεξόπουλος, Χρίστος Σ
Ort Αθήνα
Verlag Κωτσιανάς
Datum 1980
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung