Γενοβέφα ή Η Αρετή θριαμβεύουσα. Ιστορία αρχαία Μεταφρασθείσα εκ του Γερμανικού και παντοίαις προσθαφαιρέσεσι καλλωπισθείσα υπό Ιωάννου Αποστόλου

Titel Γενοβέφα ή Η Αρετή θριαμβεύουσα. Ιστορία αρχαία Μεταφρασθείσα εκ του Γερμανικού και παντοίαις προσθαφαιρέσεσι καλλωπισθείσα υπό Ιωάννου Αποστόλου
Autor*in Schmid, Johann Christoph von
Übersetzer*in Αποστόλου, Ιωάννης
Ort Ermoupoli (Syros)
Verlag Εκ της τυπογραφίας Ν. Βαρβαρέσου
Datum 1846
Weiteres Τίτλος πρωτοτύπου: Genovefa (1810)
Quelle Veloudis 1983, S. 215
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung