Η κοσμοθεωρία του Γκαίτε

Titel Η κοσμοθεωρία του Γκαίτε
Autor*in Spranger, Eduard
Übersetzer*in Λούβαρις, Νικόλαος Ι
Ort Αθήνα
Verlag Τυπ. Ρόδη
Datum 1936
Verfügbarkeit
B3KAT NLG NLG

Beteiligte Institutionen


Gefördert durch

Technische Umsetzung